Klauzula Informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej https://produkt-beton.pl/ pozyskanych na podstawie Państwa zgody, jest Marcin Siwik prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PRODUKT-BETON Marcin Siwik

adres: ul. Kolejowa 97; 11-042 JONKOWO, tel.: 89 5129224

  1. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody jednakże niezbędnej do przetworzenia zapytania przez Administratora..
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Pana/Panią cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody może nastąpić pisemnie na adres Administratora danych osobowych tj. ul. Kolejowa 97; 11-042 JONKOWO, lub poprzez e-mail: biuro@produkt-beton.pl.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze naszych systemów teleinformatycznych
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez:
  8. Czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi
  9. do momentu cofnięcia zgody

 

Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.